Spółka Firma Zyguła sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Siedlcu (64-212) przy ul. Łąkowa 15A wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593627, posiadająca NIP 9231654278, REGON 300818100 oraz spółka Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ul. Czarna Droga 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informują, że są Współadministratorami Państwa danych osobowych i przetwarzają dane osobowe uzyskane za formularza kontaktowego zmieszczonego na stronie internetowej: https://zygula.pl/, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :

a) w celu identyfikacji nadawcy wiadomości przesłanej do Współadministratorów za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

c) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) w celu weryfikacji kwalifikacji oraz warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Współadministratorów lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazane przez Państwa dane osobowe w ramach formularza kontaktowego, będą przechowywane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, przez okres do 3 miesięcy lub okres prowadzenia korespondencji z Państwem. Ponadto możemy je przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres trwania postępowania, w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Po upływie wyżej

wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

W odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania bądź zakończenia procesu rekrutacji, zależnie od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa bądź zawartych ze Współadministratorami umów tj. dostawcy usług. Podmioty działające na zlecenie Współadministratorów działają zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę Firma Zyguła sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Siedlcu oraz Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. sp. k., mają Państwo:

a) prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,

b) prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

c) prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,

e) prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów RODO do organu nadzorującego przetwarzanie danych.

Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek na adres Współadministratorów danych:

a) Firma Zyguła sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Siedlcu (64-212) przy ul. Łąkowa 15A lub adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

b) spółka Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ul. Czarna Droga 9 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy powodować będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa kandydatury. W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..